Diensten

Onze diensten richten zich op het helpen van klanten bij het creëren van impact van wetenschappelijke en technologische innovatie. Wij stemmen onze diensten en ons team specifiek af op elke opdracht, om zo de kansen en uitdagingen voor de klantorganisatie aan te pakken.

Strategieën implementeren

Wij leveren op feiten gebaseerde inzichten in wetenschap en technologie en maken gebruik van deze inzichten om klanten te ondersteunen bij het definiëren van hun innovatiestrategieën, waarbij investeringen, risico's en beloningen worden afgewogen tegen een maximale impact.

 • Definiëren en uitwerken van business cases en businessplannen
 • Ontwikkelen van regionaal economisch en innovatiebeleid en regionaal beleid
 • Benchmark-technologie uniekheid & toegevoegde waarde
 • Verstrek business intelligence voor opkomende gebieden
 • Vorm geven aan nieuwe bedrijfsontwikkelingsstrategieën
 • Definieer route-to-market-benaderingen
 • Analyse van de haalbaarheid en impact van nieuwe technologieën, inclusief roadmapping
 • De innovatieve aanbesteding van duurzame goederen & diensten faciliteren

Mobiliseren van middelen

Wij zetten uw innovatie-initiatieven om in voorstellen en businessplannen die publieke en private成人app investeringen aantrekken.

 • grootschalige gezamenlijke O&O-projecten te ontwikkelen, waaronder Horizon 2020.
 • Zorgen voor regionale financiering, met inbegrip van de voorbereiding van offertes voor INTERREG.
 • Vergemakkelijken van de toegang tot leningen en subsidies voor innovatie en infrastructuur, met inbegrip van EIB- of nationale programma's.
 • Voorselectie van geschikte particuliere financieringsbronnen voor hightechondernemingen
 • alternatieve financiering, zoals crowdfunding, te vergemakkelijken

Allianties beheren

Wij combineren open innovatie-expertise, grootschalige projectmanagementervaring en inzicht in de belangen van meerdere belanghebbenden om uw strategie成人app te helpen realiseren.

 • Bouw ambitieuze innovatieallianties op met ambitieuze innovatieallianties
 • Beheer van grootschalige samenwerkingsprojecten op grote schaal
 • Vind de juiste innovatiepartners
 • Clusters en internationale netwerken opzetten en dynamiseren
 • Vergemakkelijken van city-to-city leren [Download Brochure].
 • Trans-regionale samenwerking mogelijk maken

 • Bax & Company leidde onze zeer gevoelige consortiumvergadering naar de inhoud van alle deelnemers'.


 • Bax & Company weigerde onze ambities te beperken door de middelen die we intern beschikbaar hadden. Ze lieten ons zien hoe we tien keer meer kunnen bereiken door gebruik te maken van de middelen van anderen...


 • 成人appBax & Company is erin geslaagd om de samenwerking tussen een aantal van de meest agressieve concurrenten in de Europese auto-industrie soepel te laten verlopen".


 • Je merkt dat Bax & Company nat is geworden in consortiummanagement; de allianties die ze opbouwen zijn zinvol en ze zetten iedereen ertoe aan om een stapje verder te gaan".


 • 成人appBax & Company heeft de essentie van onze technologie-intensieve activiteiten volledig begrepen, waardoor ze in staat waren om de meest geschikte verbindingen en inzichten te leveren".


 • 成人appBax & Company heeft echt goed werk geleverd in vergelijking met andere adviesbureaus. Zij begrepen onze ambities en die van onze partners en slaagden erin deze samen te brengen in een overtuigend projectplan. We vonden hun praktische en vooruitstrevende aanpak om dingen gedaan te krijgen erg leuk''.


 • 成人appHet totale succespercentage van Bax & Company ligt hoger dan 65% voor H2020 en hoger dan 90% voor Interreg-programma's'.


 • Bax & Company was zo vriendelijk, maar weigerde ons initiatief te ontwikkelen en argumenteerde volledig waarom ze niet geloofden dat het kon werken. Ze hebben ons jaren tijd en miljoenen euro's bespaard'....